Mario Kart Tour: iniziano i beta tester… ma non in Europa